Tagged kultur

Slaget på Lier 1814 – 2014

Norge feirer i år at det er 200 år siden vi fikk Grunnloven. Det er mange arrangementer over hele Norge i løpet av året. Den 2. august arrangerte Forsvarets avdeling for kultur og tradisjonSlaget på Lier” i Kongsvinger. For nøyaktig 200 år siden led svenskene sitt eneste nederlag mot nordmennene på Lier, i kampen om Norge etter Kielfreden 1814, der Danmark ble tvunget til å avstå Norge til Sverige, men Norge erklærte seg uavhengig, vedtok sin egen grunnlov og valgte seg Christian Frederik til konge.

Dagen ble markert med en gjenskapt soldatleir, slik den ville sett ut for 200 år siden, og så ble selve slaget mellom nordmennene og svenskene gjenskapt i grove trekk. Den norske oberstløytnant Krebs hadde kommandoen den gang for 200 år siden, mot den svenske generalmajor Gahn.

Det var ganske rart å tenke på at vi var på historisk grunn og at de slåss på denne måten en gang i tiden. Krig er trist og vondt uansett omstendigheter. Vi kan jo bare håpe at resten av verden en gang kan feire at det er nesten 200 år siden sist det var slike tilstander.

Her er noen bilder jeg tok med mitt mobilkamera: Read more