Slaget på Lier 1814 – 2014

Norge feirer i år at det er 200 år siden vi fikk Grunnloven. Det er mange arrangementer over hele Norge i løpet av året. Den 2. august arrangerte Forsvarets avdeling for kultur og tradisjonSlaget på Lier” i Kongsvinger. For nøyaktig 200 år siden led svenskene sitt eneste nederlag mot nordmennene på Lier, i kampen om Norge etter Kielfreden 1814, der Danmark ble tvunget til å avstå Norge til Sverige, men Norge erklærte seg uavhengig, vedtok sin egen grunnlov og valgte seg Christian Frederik til konge.

Dagen ble markert med en gjenskapt soldatleir, slik den ville sett ut for 200 år siden, og så ble selve slaget mellom nordmennene og svenskene gjenskapt i grove trekk. Den norske oberstløytnant Krebs hadde kommandoen den gang for 200 år siden, mot den svenske generalmajor Gahn.

Det var ganske rart å tenke på at vi var på historisk grunn og at de slåss på denne måten en gang i tiden. Krig er trist og vondt uansett omstendigheter. Vi kan jo bare håpe at resten av verden en gang kan feire at det er nesten 200 år siden sist det var slike tilstander.

Her er noen bilder jeg tok med mitt mobilkamera:

 photo IMG_3632_zps0f29a8eb.jpg

 photo IMG_3631_zps847d97e9.jpg

 photo IMG_3634_zps7eefd607.jpg

 photo IMG_3623_zpsbe194fee.jpg

 photo IMG_3633_zpse829d7d2.jpg

 photo IMG_3625_zps3004b361.jpg

 photo IMG_3635_zps0eece9ad.jpg

 photo IMG_3630_zpsfcf7b4ea.jpg

 photo IMG_3620_zps6b6219ae.jpg

 photo IMG_3636_zps135f76e7.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).